Doprava - Špedícia - Skladová logistika

Služby

Ponuka služieb

Dopravné služby poskytované v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy vlastnými vozidlami:

 • špedičné služby
 • skladová logistika
 • služby poskytované manipulačnou technikou - VZV

Vozový park

Vozový park Vozový park Vozový park Vozový park Vozový park Vozový park

Vozový park

Náš vozový park tvoria:

 • 3x návesová súprava - 33 pal.   24 t
 • 3x návesová súprava MEGA - 33 pal.   24 t
 • 1x návesová súprava FRIGO - 33 pal.   22 t
 • 1x valník MAN s hydr. čelom - 24 pal.   5,2 t
 • 1x valník RENAULT - 20 pal.   5,3 t
predchádzajúce-vybavenie
nasledujúce-vybavenie

Skladová logistika

Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika Skladová logistika

Skladová logistika

Pri službách skladovej logistiky využívame nové vysokozdvižné vozíky, čoho výsledkom je maximálna efektivita výsledného produktu - služby:

 • vstupná logistická kontrola
 • uskladnenie materiálu
 • nakládka + vykládka vozidiel - obsluha výrobných liniek
 • inventúra skladových zásob
späť
ďalej

Ponuka a dopyt

Dopyt

 • kúpime chápadla na balíky - nosnosť 250-500 kg

Ponuka

Predáme prídavné zariadenie:

 • chápadla s nosnosťou 2,5t na rolky
 • VZV STILL s nosnosťou 1,2t elektrický

Fotogaléria

Preteky | Aj takto jazdíme a reprezentujeme.

Aj takto jazdíme a reprezentujeme.

Tretie miesto v triede T1 – náš zamestnanec Branislav Goban

Výsledky |

Výsledky

Trieda T1:
1. Martin Stoklas – Anton Volák, VWPolo
2. RomanTutko - TatiánaTutková, Suzuki Swift
3. Branislav Goban - Patrik Mona, Škoda Felicia

Trieda T2:
1. Igor Plichta - Michal Svat, Peugeot 106
2. Róbert Revák - Dávid Šinglár, Škoda Felicia
3. Milan Škopinský jr. - Patrik Gimera, Škoda Felicia

Mikuláš | Aj k nám zavítal Mikuláš s darčekmi.

Mikuláš

Aj k nám zavítal Mikuláš s darčekmi.

Bowling | Nový rok začíname športovo.

Bowling

Nový rok začíname športovo.

predchádzajúca-fotka
nasledujúca-fotka

Kontakt

Kariéra

Momentálne nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

Ďalšie kontakty

Miroslav Valerián
manažér dopravy
valerian@eco-pack.sk
+421 905 489 947

Kontakty

Eco-Pack Logistics s.r.o.
Budovateľská 50,
080 01 Prešov, Slovenská republika

tel.: +421 51 45 82 728
+421 51 77 22 556
fax: +421 51 77 22 556

GSM brána:
+421 905 269 302

IČO: 36747181
DIČ: 2022338505
IČ DPH: SK2022338505

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa "nariadenia GDPR" a "zákona č. 18/2018 Z. z."

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov (Eco-Pack Logistics s.r.o. so sídlom Budovateľská 50 080 01 Prešov, IČO: 36747181, monova@eco-pack.sk – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov) chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“- https://dataprotection.gov.sk a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“- https://www.slov-lex.sk/.

Vaše osobné údaje sú uložené v samostatných databázach alebo e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo. Tieto dáta sú zálohované na dennej báze.

Viac informácií o spracúvavaní osobných údajov typu „cookies“ sa dozviete na tejto stránke.

Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa (Smash, s. r. o. so sídlom Mukačevská 30/14420, 080 01, Prešov, IČO: 46 007 041) ako aj prevádzku webhostingových služieb (Websupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, IČO: 36 421 928) ako aj meranie návštevnosti webovej stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké), newsletter systém (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) a prepojenie na sociálne siete (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:
žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
na prenosnosť osobných údajov;
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu monova@eco-pack.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.

Cookies

Zásady používania súborov Cookies
V súlade so smernicou č. 2002/58 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Inak treba za súbory cookies taktiež považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky - domény, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Nami používané súbory cookies, sú pre zariadenie používateľa bezpečné, nepoškodzujú ho.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies:

Základné súbory cookies
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti webu alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam webu bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookies
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.

Súbory cookies tretích strán
Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Tento web nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Relačné (session) cookies
Sú uchovávane v zariadeniach používateľa do chvíle ukončenia relácie prehliadača. Informácie, ktoré sú v nich zapísané, sa vymažú z pamäte zariadenia vo chvíli ukončenia relácie.

Trvalé cookies
Sú uchovávané na zariadení používateľa, až kým sa nevymažú. Ukončenie relácie nespôsobuje ich odstránenie.

Účel – prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Tento web nepoužíva údaje získané používaním cookies na kontaktovanie prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.


Základné súbory cookies
Autentifikácia a udržiavanie relácie používateľa internetovej lokality
Správna konfigurácia vybraných funkcií internetovej lokality
Optimalizácia a zlepšenie efektivity poskytovaných služieb
Zvyšovanie spoľahlivosti internetovej lokality
Zaistenie bezpečnosti internetovej lokality

Prevádzkové súbory cookies:
Zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, spoločnosťou Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americkéa Facebook Pixel, spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko)

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo ich odmietnutím po upozornení v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Podmienky používania

Upozornenie
Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Eco-Pack Logistics s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Eco-Pack Logistics s.r.o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Používanie webových stránok
Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Eco-Pack Logistics s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Právna zodpovednosť
Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke spoločnosti Eco-Pack Logistics s.r.o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Eco-Pack Logistics s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie
Záväzky a povinnosti Eco-Pack Logistics s.r.o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Ochrana osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Cookies Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.


Informácie o autorských právach © 2018 Eco-Pack Logistics s.r.o.. Všetky práva vyhradené.